Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

ОФЕРТА
про надання послуг з

організації транспортного та туристичного обслуговування
м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Персей Тревел», Ліцензія на туроператорську
діяльність: Серія АГ No580678 від 11.11.2011 року, IATA number code: 72-3 2435 0, (надалі іменується
"Агентство"), в особі Директора Кучеренко Олега Володимировича, який діє на підставі Статуту, з
одного боку та Замовник з другого боку про наступне:

1. ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ

1.1. «Договір» - це Договір про надання послуг з організації транспортного та туристичного
обслуговування No01-29/06/2022 від «29» червня 2022 року.
1.2. «ІАТА» - Міжнародна асоціація авіаційного транспорту.
1.3. «TIM» - щомісячний авіаційний довідник авіакомпаній - членів IATA, в якому викладені візові,
митні та інші вимоги, обов'язкові для в'їзду або транзитного проїзду по території інших іноземних
держав.
1.4. «Авіакомпанія» - юридична особа, яка перевозить або бере на себе зобов'язання перевезти
пасажира та / або багаж і / або надати необхідні послуги згідно з договором перевезення (квитком).
1.5. «Авіаперевезення» - транспортування пасажирів і / або багажу авіаційним транспортом,
здійснювана регулярним рейсом певної авіакомпанії, підтвердженням якої є договір перевезення
(квиток).
1.6. «Пасажир» - фізична особа, зазначена Замовником у замовленні;
1.7. «Послуги із забезпечення залізничними квитками» - це послуги, які включають в себе:
- надання довідкової інформації про розклад руху поїздів;
- довідкову інформацію про наявність місць та вартість з/д квитків;
- оформлення/бронювання залізничних квитків
- доставку з/д квитків в офіс Замовника.
- ознайомлення «пасажирів», за необхідністю ,з правилами проходження прикордонного та митного
контролю
1.8. «Послуги із забезпечення авіаквитками» - це послуги, які включають в себе:
- бронювання авіаквитка
- ознайомлення «пасажирів» з правилами проходження прикордонного та митного контролю;
- підбір оптимального шруту перевезень авіаційним транспортом на рейсах різних
авіакомпаній;
1.9. «Сервісний збір» - це винагорода Агентству за послуги надані Замовнику згідно умов цього
Договору, які включають в себе:
-підбір оптимального шруту перевезень авіаційним транспортом на рейсах різних
авіакомпаній;
-бронювання авіаквитка;
-ознайомлення «пасажирів» з правилами проходження прикордонного та митного контролю;
-надання іншої супутньої інформації на вимогу «пасажирів»;
-надання послуг із забезпечення залізничними квитками;
-інші послуги, замовлені Агентству Замовником.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Агентство зобов'язується за винагороду і за рахунок Замовника надати наступні послуги,
щодо організації транспортного та туристичного обслуговування (надалі «Послуги»):

- бронювання та оформлення авіаційних квитків;
- оформлення залізничних квитків;
- бронювання місць в готелях;
- оформлення полісів медичного страхування для подорожуючих осіб;
- здійснення доставки замовлених/оформлених авіаційних та або залізничних квитків за
адресою, вказаною Замовником;
2.2 Замовник зобов’язується прийняти надані Послуги та здійснити оплату відповідно до умов
цього Договору.
2.3. Замовник набуває прав на отримання таких Послуг — відповідно до умов Договору.
2.4. Предмет цього Договору може бути розширений за взаємною згодою Сторін.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АГЕНТСТВА

3.1. Агентство по цьому Договору бере на себе наступні зобов'язання:
3.1.1.Приймати від Замовника замовлення на надання Послуг, передбачених Договором (в тому
числі на бронювання авіаквитків/залізничних квитків), по телефону, електронною поштою, через
Інтернет;
3.1.2. Узгоджувати з Замовником тарифи і можливі зміни умов надання Послуг, повну вартість
авіа/залізничного перевезення, розмір винагороди Агентства, кінцевий термін її сплати, можливість
зміни вартості авіа/залізничного перевезення на день оплати у зв’язку із зміною курсу валют;
3.1.3. Своєчасно інформувати Замовника про шрут (міста, аеропорти, термінали
вильоту/прильоту), дату та час вильоту та/або виїзду, в тому числі час початку та закінчення реєстрації
на рейс, номери рейсів та найменування авіакомпаній, які виконують авіаперевезення, тип повітряного
судна, тощо;
3.1.4. Своєчасно ознайомити Замовника з правилами застосування тарифів АТ «Укрзалізниця»
та/або авіакомпанії та штрафними санкціями, що можуть бути застосовані у разі зміни часу та/або дат
виїзду/вильоту, шруту, відмови від авіа/залізничного перевезення, правилами та нормами,
передбаченими Законами України «Про захист прав споживачів», «Про туризм», тощо;
3.1.5. Приймати від Замовника оплату Послуг та вартості авіа та/або залізничних квитків
готівкою/безготівковими платежами або з використанням платіжних/кредитних карток. Своєчасно
інформувати Замовника будь-яким способом (у тому числі за допомогою електронної пошти,
факсимільного чи телефонного зв'язку ) щодо необхідності визначитися з викупом попередньо
заброньованих квитків до настання певної дати (події). В іншому випадку - попереднє бронювання
Замовникаможе бути анульоване.
3.1.6. Надавати Послуги Замовнику тільки після отримання підтвердження оплати попередньо
замовлених Послуг, якщо інше не визначено умовами цього Договору.
3.1.7. Здійснювати оформлення і реалізацію авіаквитків відповідно до правил міжнародних і
внутрішніх тарифів, встановлених авіакомпаніями і IATA; Оформляти авіа/залізничні квитки відповідно
до замовлень Замовника, із дотриманням п.4.1.2. Договору та п. 4.1.2.1. У разі оформлення
Агентством проїздних документів та/або бронювання у готелях не у відповідності до даних, зазначених
у замовленні (пп. 4.1.2, 4.1.2.1.), Агентство має переоформити тікі проїздні документи та/або
бронювання готелю у відповідності до замовлення Замовника – за власний рахунок.
3.1.8. Своєчасно повідомляти Замовника про відміну рейсу або його перенесення, пропонувати
інші варіанти перельоту/проїзду;
3.1.9. Здійснювати дії, визначені у п. 2.1. цього Договору, відповідно до наданих Замовником
замовлень;
3.1.10. Негайно передати Замовнику всі отримані документи в зв'язку з виконанням Агентством
своїх зобов'язань за цим Договором (здійсненням дій, визначених у п. 2.1. цього Договору);
3.1.11. Останнього числа звітного місяця надавати Замовнику Акт приймання-передачі наданих
послуг.
3.2. Агентство за цим Договором має наступні права:
3.2.1. Вимагати від Замовника належного виконання умов Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник за цим Договором бере на себе наступні зобов'язання:

4.1.1. Направляти замовлення Агентству з дорученням надати Послуги для працівників Замовника
та інших осіб, визначених Замовником. Замовник подає замовлення на надання Послуг (бронювання

авіаперевезень, оформлення залізничних квитків та інших Послуг), передбачених цим Договором за e-
mail: sales@perseytravel.com.ua, телефоном (044) 303-95-70, факсом (044) 501-58-37 або

безпосередньо в офісі Агентства; У разі необхідності, замовляти доставку оформлених квитків за
адресою Замовника;
4.1.2. У визначений Агентством строк надавати йому документи або їх копії (паспорт громадянина,
закордонний паспорт, віза, ваучер на розміщення у готелі) або у письмовому вигляді інформацію, яка
необхідна останньому для бронювання та/або оформлення авіаційних квитків (ім’я, прізвище, дата
народження пасажира, серія та номер паспорту громадянина/закордонного паспорту, дата закінчення
дії паспорту; номер візи, дата видачі та період дії, адреса перебування для подорожуючих у країни:
США, Канада, Великобританія, Австралія, ін., контактний номер телефону пасажира (Клієнта -
Довірителя Замовника). Надання Замовником паспортних даних пасажирів до бронювання на рейси всіх
без виключення авіакомпанії на напрямках перельотів до Росії, Великої Британії, США, Канади, Азії,
Японії, Індії та Китаю є обов’язковим згідно вимог міжнародної системи APIS (Air Passenger Information
Security) та законодавства вказаних країн.
4.1.2.1. У замовленні Замовник має зазначити також наступну інформацію:
- прізвище та імена пасажирів (написання кирилицею та латиницею відповідно паспортних даних,
залежно від послуги, яка замовляється)
- інформацію про громадянство;
- стать клієнтів;
- дата, час і шрут перевезення;

- бажаний клас бронювання;
- побажання до пунктів транзиту до місця призначення;
- необхідність online реєстрації;
- назва готелю;
- дати заїзду/виїзду;
- ранній заїзд/пізній виїзд – форма оплати;
- місце і дата подачі авто;
- шрут трансферу/номер рейсу;
- тип авто;
- та інша інформація при необхідності
4.1.3. Замовляти у Агентства оформлення авіаційних/залізничних квитків тільки за наявності у
пасажира усіх документів, необхідних для дотримання ним правил в’їзду/виїзду, транзиту, перебування
у країнах подорожі та/або транзиту, встановлених законодавством таких країн, по усьому шруту
руху пасажира.
4.1.4. Своєчасно вносити усі необхідні зміни у раніше направлені замовлення на оформлення
квитків.
4.1.5. При відмові від заброньованих або оформлених авіаційних квитків відшкодувати
Агентству фактично понесені ним витрати, в тому числі відшкодувати Агентству сплачені ним штрафні
санкції у зв’язку із відмовою від заброньованих, оформлених авіаційних квитків. Витрати
Агентства та штрафи відшкодовуються Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати
виставлення Виконавцем відповідного рахунку та надання всіх підтверджуючих документів, щодо
понесених витрат.
4.1.6. Відшкодовувати Агентству необхідні витрати для здійснення дій, визначених у п. 2.1. цього
Договору;
4.1.7. Сплатити Агентству винагороду, відповідно до умов цьогоДоговору;
4.1.8. Прийняти від Агентства усі результати виконання ним своїх зобов'язань за цим Договором.
4.2. Замовник за цим Договором має наступні права:
4.2.1. Вимагати від Агентства належного виконання умов Договору;
4.2.2. Отримувати від Агентства консультації, які пов’язані з реалізацією положень цього Договору;
4.2.3. Замовник не має право переуступати, передавати або будь-яким іншим чином делегувати третім
особам свої права та обов’язки, передбачені умовами цього Договору.


5. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН

5.1. За надання Послуг за цим Договором, Замовник сплачує Агентству винагороду (надалі –
«Сервісний збір») в розмірі, зазначеному в Рахунку-фактурі Агентства.
5.2. Вартість кожного авіа та/або залізничного квитка за цим Договором визначається відповідно
до тарифної політики відповідного перевізника та зазначається у відповідному Рахунку-фактурі
Агентства та Акті приймання-передачі наданих Послуг, які є невід’ємною частиною цього Договору.
До вартості авіаквитка включені тарифи авіакомпаній, збори аеропортів та інші обов’язкові виплати,
які здійснюються на користь перевізника.
5.3. Для забезпечення своєчасного надання Послуг за цим Договором, Замовник зобов’язаний
здійснювати 100% попередню оплату вартості авіа та/або залізничних квитків та Сервісного збору за
замовлені Послуги згідно Рахунків-фактур Агентства.
5.4. Агентство систематично надає Замовнику звіти про виконанні зобов’язання згідно наданих
Послуг Замовнику.
5.5. Агентство останнього числа кожного місяця надає Замовнику Акт приймання-передачі
наданих Послуг.
5.6. Замовник в термін до 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Акту приймання-передачі
наданих послуг зобов’язаний повернути відповідним чином підписаний примірник Акту Агентству або
надати в письмовому вигляді мотивовану відмову від прийняття наданих Послуг, з переліком зауважень
до них. В разі не надання в строк зазначений вище Замовником мотивованої відмови, послуги
вважаються наданими Агентством належним чином та прийнятими Замовником.
5.7. Грошові кошти без урахування Сервісного збору Агентства є транзитними і належать
відповідному перевізнику.
5.8. Повернення всієї або частини раніше сплаченої Замовником суми за авіа/залізничне
перевезення, або за невикористану ділянку перевезення, підлягає поверненню відповідно до правил
тарифу відповідного перевізника після письмової заяви Замовника.
5.9. Для повернення грошових коштів за невикористані залізничні квитки, Замовник оформляє
на фірмовому бланку Замовника лист з проханням здійснити повернення з урахуванням штрафних
санкцій але не пізніше 24 години до моменту відправлення залізничного поїзду. У листі Замовник
обов'язково вказує номер проїзних документів що повертаються, дати, шрут, ім’я, прізвище
пасажира (Клієнта - Довірителя Замовника), банківські реквізити компанії. Тільки в цьому випадку
Агентство зможе здійснити повернення грошових коштів за невикористані залізничні квитки але не
раніше ніж отримає відповідні суми від АТ «Укрзалізниця» на свій банківський рахунок.
5.10. У разі повернення авіаквитка, сума сплаченого Сервісного збору поверненню не
підлягає.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність,
визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його
невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом
зобов'язання.
6.2. Агентство не несе відповідальності за дії авіакомпаній та/або третіх осіб, в тому числі за:
- відміну рейсу, зміну часу відправлення та/або типу повітряного судна;
-пошкодження, затримку, нестачу або втрату багажу (як зареєстрованого, так і незареєстрованого);
-не прибуття транспортних засобів; тощо.
6.3. Агентство не несе відповідальності за недотримання пасажирами, на чиє ім’я оформлені
авіаційні квитки, імміграційних та митних формальностей. Замовник відшкодовує Агентству усі витрати,
яких зазнав останній у зв’язку із сплатою штрафних санкцій за порушення пасажиром імміграційних та
митних правил країни в’їзду/транзиту чи депортації пасажирів, чиї авіаційні квитки були оформлені
Агентством на замовлення Замовника, виключно у разі надання відповідних підтверджуючих
документів.
6.4. Замовник зобов'язаний повністю відшкодувати Агентству усі документально підтверджені
збитки, в тому числі, але не обмежуючись, сплачені Агентством штрафні санкції, збори та/або витрати,
які несе останній у зв’язку із порушенням Замовником своїх зобов’язань за цим Договором.
6.5. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі
виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо
спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою
підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Вся інформація про діяльність однієї зі Сторін цього Договору, яка стане відома іншій Стороні
цього Договору в зв'язку з підписанням та/або виконанням та/або припиненням цього Договору, а
також цей Договір і всі додатки, доповнення і зміни до нього є конфіденційною інформацією (далі –
«Конфіденційна інформація»).
7.2. Конфіденційна інформація не може бути передана жодною зі Сторін цього Договору для
ознайомлення та/або використання третіми особами без попередньої письмової згоди іншої Сторони
протягом дії цього Договору, а також протягом двох років з моменту припинення дії цього Договору.
7.3. Не є порушенням п. п. 7.1.-7.2. цього Договору надання будь-якою з Сторін конфіденційної
інформації до органів державної влади України, які наділені відповідними повноваженнями та чиї
запити оформлені належним чином.

8. ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОРУ

8.1. Жодна із Сторін, не буде вважатися відповідальною за невиконання своїх зобов'язань за
цим Договором у тій мірі, у якій виконання таких зобов'язань затримується або неможливе внаслідок
обставин форс-мажору.
8.2. Під обставинами форс-мажору Сторонами розуміються обставини зовнішнього характеру,
що виникли поза волею Сторін, та які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні
явища природного характеру (землетруси, повені, зливи, урагани, руйнування в результаті блискавки
тощо), лиха техногенного походження (вибухи, пожежі), обставини суспільного життя (повстання,
громадські хвилювання, епідемії, страйки, війни й воєнні операції будь-якого характеру, блокади,
прийняття органами державної влади актів), які унеможливлюють виконання зобов'язань, і які Сторони
не могли передбачати під час підписання цього Договору.
8.3. Настання обставин форс-мажору підтверджується Стороною, що посилається на ці
обставини, у порядку встановленому чинним законодавством України, на вимогу іншої Сторони.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «31» грудня 2022 року, але
в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
9.2. У разі відсутності письмового повідомлення однієї із сторін за 14 днів до закінчення терміну дії
Договору, цей Договір може бути пролонгований на один рік на тих самих умовах, таке продовження
чинності здійснюється кожного року, без обмежень щодо кількості продовжень.
9.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають
юридичну силу.
9.4. Договір може бути припинено за ініціативи однієї з Сторін при умові відсутності
заборгованостей та за умови попередження іншої Сторони за 1 (один) календарний місяць до дати
припинення.
9.5. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється
додатковою угодою до цього Договору.
9.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною

частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані
уповноваженими на те представниками Сторін.
9.7. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не
врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
9.8. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі
реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у
разі не повідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим негативних наслідків.
9.9. Документи, передані засобами електронного зв’язку, мають рівну юридичну силу з
оригіналом, але тільки до моменту одержання Сторонами відповідних оригіналів.
9.10. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін
до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
9.11. Агентство має статус платника єдиного податку за ставкою 5% (3 група) згідно Податкового
кодексу України.
9.12. Замовник має статус платника податку на прибуток на загальних умовах згідно Податкового
кодексу України.
9.13. Цей Договір складений українською мовою у 2 примірниках, кожний з яких має однакову
юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
АГЕНТСТВО ЗАМОВНИК

ТОВ «ПЕРСЕЙ ТРЕВЕЛ»
Юридична адреса:
04116, м. Київ, вул. Коперника 29, оф. літ «А»
Адреса для листування:
м. Київ, вул. Коперника 29 , офіс літ «А»,
Код ЄДРПОУ 37615909,
р/р IBAN UA 88 300528 0000026005601362575
в АТ «ОТП Банк» у м. Києві, МФО 300528,
Свідоцтво платника єдиного податку
5% (3 ГРУПА) Серія А No549960 від 01.01.2014,
Телефон:(044) 303-95- 70, (067) 555 5335
e-mail: sales@perseytravel.com.ua

Директор____________ О. В. Кучеренко

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Директор ___________________/_______________/